فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
معرفی روستای باپیری

معرفی و اخبار جدید روستا

اطلاع رسانی روستا

میانرز,روستای میانرز

روستا,خبر های جدید روستا

طبیعت و دیدنی های روستاهای ایران
معرفی روستاهای ایران

میانرز|اطلاع رسانی روستا|معرفی و اخبار جدید روستا

اعلانات سایت
معرفی روستای باپیری

 

واژه های زیبای باپیری:

التو : آسیب پذیر.ضعیف// الو : عقاب// ایسیل : استخرآب// اسه : اکنون// ای لا : این طرف بنگلو// : قلطک بزه غش : دست بده// بازن : هوکش// تنور باغاله : لوبیا برمه// : علوفه پیچیده پشمه : عطسه پشه پرو //: پشه بند ستوران پوپینه : شانه به سر پوفی //: ریه . جگرسفید// تپو : انبارقله// ترپ ژیله : تربچه توتره //: تمشک تاسه : دلتنگ تیرژیله //: تگرگ جه ده : جاده . راه //جواله : وسیله کاه کشی// چره : چیدن پشم گوسفندان// چلم : آب بینی// چلمه لته : حالت ژله ای مغز گردو// چوسونه : نوعی سوسک// چونر : چغندر حونه :// خانه حونه بی خینه : انباری// حورت : ردشدن.به هدف نخوردن// حردم : خورده //ام خی سیره : مادریاپدرزن خوار //: خواهر خیزنه : خزینه خشکاله : شاخه خشک خس : غلیظ دلک : هل دادن دخیله : بوته خشک دی له : ظرف دیزی دس خوار : دوست(برای دختران) دیمه شوره : سفیدآب زو : زبان زارداله : مرغ زنبور خوار سیاغنه : سار// سیکو : نگاه کن// سنو : کوفت// سه منی : سمنو//

مطالب مرتبط

تظرات ارسال شده

کد امنیتی رفرش

معرفی روستا| معرفی و اخبار جدید روستا | دیدنی های روستاهای ایران | خبر های جدید روستا| عکس طبیعت روستا |

میانرز

روستاهای جدید

طبیعت و دیدنی های روستاهای ایران

اطلاع رسانی روستا

روستای میانرز
غذاهای محلی

غذاهای محلی

آهنگ های محلی

سایت روستای میانرز

معرفی روستا

خبر های جدید روستا

دیدنی های روستاهای ایران

اطلاع رسانی روستا

روستاهای جدید
معرفی و اخبار جدید روستا
روستا معرفی و اخبار جدید روستا آهنگ های محلی غذاهای محلی دیدنی های روستاهای ایران خبر های جدید روستا اطلاع رسانی روستا معرفی و اخبار جدید روستا
روستای میانرز.میانرز.معرفی و اخبار جدید روستا.اخبار جدید روستا