فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
معرفی روستای مهاباد

معرفی و اخبار جدید روستا

اطلاع رسانی روستا

میانرز,روستای میانرز

روستا,خبر های جدید روستا

طبیعت و دیدنی های روستاهای ایران
معرفی روستاهای ایران

میانرز|اطلاع رسانی روستا|معرفی و اخبار جدید روستا

اعلانات سایت
معرفی روستای مهاباد

روستای مهاباد در عرض جغرافیایی '07/34 و طول جغرافیایی '49/58 واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا 1515 متر است. مهاباد از روستاهای کوهستانی و ییلاقی شهرستان گناباد است و فاصله آن تا مرکز دهستان(کاخک) حدود 20 کیلومتر است. در ادوار گذشته به این روستا ( ماوا ) می گفتند که به معنی جا و مکان می باشد ولی به مرور زمان و تقریبا با تاسیس مدرسه در سال 1350 نام روستا به مهاباد تغییر پیدا کرده است.

مطالب مرتبط

تظرات ارسال شده

کد امنیتی رفرش

معرفی روستا| معرفی و اخبار جدید روستا | دیدنی های روستاهای ایران | خبر های جدید روستا| عکس طبیعت روستا |

میانرز

روستاهای جدید

طبیعت و دیدنی های روستاهای ایران

اطلاع رسانی روستا

روستای میانرز
غذاهای محلی

غذاهای محلی

آهنگ های محلی

سایت روستای میانرز

معرفی روستا

خبر های جدید روستا

دیدنی های روستاهای ایران

اطلاع رسانی روستا

روستاهای جدید
معرفی و اخبار جدید روستا
روستا معرفی و اخبار جدید روستا آهنگ های محلی غذاهای محلی دیدنی های روستاهای ایران خبر های جدید روستا اطلاع رسانی روستا معرفی و اخبار جدید روستا
روستای میانرز.میانرز.معرفی و اخبار جدید روستا.اخبار جدید روستا